početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda AJ-14
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda AJ-14 "Ministarstvo unutrašnjih poslova KJ".teritorija: Hrvatska - Savska Banovina

sedište društva/udruženja: Glina

naziv društva/udruženja: "GLINSKI AKADEMSKI KLUB"

oznaka fonda: 14

oznaka fascikle: 59

oznaka jed. opisa: 175

broj kartona: 29

vrati se nazad