početna pregled podataka pregled kartoteke fonda
Pregled podataka
Pregled kartoteke fonda.oznaka fondaoznaka fasciklebroj kartonanaziv kartotekenaziv kartonagodina
1001951KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA Breyer Mirko  
1001952KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA Bratanić dr Zvonko  
1001953KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA Brkanović Stevan  
1001954KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA Brovet Kreso  
1001955KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA Bubanović dr Fran  
1001956KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA Bugarčić dr Lazo  
1001957KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA Bujan  
1001958KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA Bujas dr Ramiro  
1001959KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA Bukić Nikola  
1001960KARTOTEKA PRIPADNIKA NACIONALNIH MASONSKIH LOŽA, USTANOVLJENA POSLE APRILSKOG RATA Bukšeg Vilim