početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1.3. - VOJNA MISIJAoznaka fonda: 439

broj fascikle: 3

broj jedinice opisa: 3

naziv jedinice opisa: VOJNA MISIJA

folijacija:

vrsta dokumenta: pismo, račun, telegram, spisak.

godina: 1942-1945.

jezik: srpski, engleski, poljski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Mesečni računi od oktobra 1942. do jula 1943: obračuni o potrošku za svaki mesec, akontacije, računi, troškovi, poštarina, čekovi The Royal Bank of Canada, priznanice, platni spiskovi, obračuni izdataka, prinadležnosti.
Računi za selidbene prinadležnosti; prinadležnosti osoblja Poslanstva, krediti; primitak novca od MIP-London; izveštaj o dostavi kredita; pretplate na novine; primopredaja arhive Jugoslovenske Vojne misije Poslanstvu u Otavi.
"Spiskovi vojnih obveznika": prinadležnosti Jugoslovenskoj Vojnoj misiji preko blagajne ambasade KJ u Vašingtonu; slučaj poručnika Petra D. Radića; spiskovi vojnih obveznika kojima su dostavljeni pozivi za stupanje u jugoslovensku vojsku; propaganda i rad na prikupljanju vojnih obveznika i dobrovoljaca; prijava poljskog poručnika H. Balcerzaka o incidentu sa Milom Cvijićem.
"Prisilno regrutovanje": novinski članak iz "The Montreal Daily Star" o mobilizaciji stranaca u Kanadi; cirkular koji se odnosi na prikupljanje obveznika i dobrovoljaca; saopštenje koje je Kraljevsko Poslanstvo u Otavi uputilo iseljeničkim novinama s molbom za publikaciju (1942, 1943, 1945).


vrati se nazad