početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1.3. - VOJNA MISIJAoznaka fonda: 439

broj fascikle: 2

broj jedinice opisa: 3

naziv jedinice opisa: VOJNA MISIJA

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, molba, pismo, memorandum, telegram, brošura, naredba, uredba, račun, spisak, dekret, zapisnik, izjava.

godina: 1942-1943.

jezik: srpski, engleski, slovenački.

napomena: incident 4 jugoslovenska podoficira v. 439-1-3.

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Jovan Đurić moli Generalni konzulat KJ da mu pomogne i interveniše da ga otpuste iz kanadske vojske; Frank Marušić moli Poslanstvo u Otavi za intervenciju za svoga sina Zrinka.
Zvonimir Hirsl moli Radoja Nikolića da pomogne Milanu Rechnitzeru da dobije ulaznu dozvolu za Kanadu; o oporezivanju jugoslovenskih državljana iz različitih krajeva Kraljevine.
Major-general H.F.G.Letson iz D.N.D.A. traži imena i adrese lica u jugoslovenskoj Vojnoj misiji.
Od 01.12.1942. obavlja se regrutovanje Jugoslovena s kanadske teritorije za vojnu službu kod Jugoslovenskih oružanih snaga; Jugoslovenska Vojna misija u Windsoru ustanovljena je u maju 1942. u poljskom vojnom kampu; pukovnik H.T.Cock je obećao pomoć u snabdevanju i smeštaju; o spremi i ishrani članova Jugoslovenske Vojne misije; računi; dopis Treasury Office Army Services; molba Marije Delost da joj oslobode jednog sina od vojnih obaveza, a kao hranioca porodice; o regrutaciji Johna Millovicka u kanadsku armiju, kao i Georga Banicha, Josepha Smole i Petera Ernsta.
Procedura za pozivanje naroda u strane armije u Kanadi.
Prikupljanje vojnih obveznika i dobrovoljaca: Sigmn. Marinović, Vid Filipić, Vilijam Radić, Miloš Jakšić, Zvonimir V. Radić, Nikola Mraović, Miloš Halavanja, Tomo Rađenović; spisak lica koja su otpuštena iz jugoslovenske vojske 15.07.1943. (13 lica); o slučaju 4 jugoslovenska podoficira; spisak lica koji su regrutovani u jugoslovensku vojsku; spiskovi Jugoslovena u Vojnoj bazi u Windsoru (sa datumima rođenja i adresama); Divisional Registrars: lekarski pregledi jugoslovenskih vojnika; o Marku Pavičiću koji je u službi poljskog konzula; Blažo Pejović iz Alberte prijavio se u jugoslovensku vojsku; spiskovi Jugoslovena po administrativnim okruzima u Kanadi.
Arhiva D.N.D.A. - Konferencija pretstavnika stranih armija - 17.09.1942. u Kanadi; Department of labour, National Selective Service Mobilization Regulations, tajni cirkularni memorandum br. 27; sastanak pretstavnika stranih sila u Kanadi 01.03.1943, dnevni red sastanka; Canadian War Orders and Regulations; izjave na raportu i zapisnik sa saslušanja 4 jugoslovenska podoficira; podnarednik Stjepan Kolega i redov Ratoljub Stefanović upućeni su na obuku u Vazduhoplovnu školu gađanja u Fort Myers, Florida; Miloš Jakšić i Zvonimir Radić dobrovoljno su se prijavili u vojsku KJ - vazduhoplovstvo; spisak ljudstva (15) za transport iz Vojnog depoa Windsor za Kairo; rezervni poručnik Petar D. Radić otpušten je sa vojne dužnosti i dozvoljeno mu je stupanje u američku vojsku; delegat jugoslovenske Vlade pri Lend-leasu Đorđe Radin moli da mu se dostavi proračun troškova za 1943. za izdržavanje logora; šef Poljske Vojne misije u Kanadi major Kulejowski stavlja na raspolaganje ratnu opremu Jugoslovenskoj Vojnoj misiji; evidencija otposlane i rashodovane spreme.
Opšta arhiva Kraljevskog Poslanstva u Otavi: službena lica ne bi trebala da se odazivaju pozivima raznih jugoslovenskih organizacija i da agituju za pristup kanadskih državljana u našu vojsku; Ligue of Canadian Croatians iz Toronta interesuje se za mesečne plate jugoslovenskih vojnika u Kanadi i ko će sačinjavati komandni sastav jugoslovenske vojske u Kanadi; predaja arhive Vojne misije Kraljevskom Poslanstvu u Otavi.
Računovodstvena arhiva: obračun o potrošku iz kredita dodeljenog Vojnoj misiji od oktobra 1942. do jula 1943; Office memorandum za ambasadora; računi; prinadležnosti za poručnika D. Radića; troškovi Jugoslavije u vezi sa međusavezničkom vojnom proslavom u Otavi 1942; račun za bolničko lečenje Cpl. G. Batrovicha; spisak Jugoslovena koji su bili prijavljeni za medicinski pregled (1942, 1943).


vrati se nazad