početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1.2. - POVERLJIVA ARHIVAoznaka fonda: 439

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 2

naziv jedinice opisa: POVERLJIVA ARHIVA

folijacija:

vrsta dokumenta: pismo, telegram, saopštenje, uredba, pres-komunike, izveštaj, novine, memorandum.

godina: 1942-1944.

jezik: srpski, engleski, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Strana predstavništva u Kanadi potvrđuju prijem pisma o predaji akreditiva poslanika Izidora Cankara; iz kanadskog Ministarstva spoljnih poslova traže dopunjene liste jugoslovenskih diplomata; potvrda o prvoj primljenoj pomoći iz Kanade našim zarobljenicima u logorima u Nemačkoj i Italiji; unapređenja: Konstantin Fotić za ambasadora u Vašingtonu, Milutin Milovanović za otpravnika poslova u Lisabonu i Milivoje Gavrilović za načelnika Upravnog odeljenja MIP KJ; telegram o premeštaju Vladimira Vukmirovića za Generalnog konzula u Čikago i Radoja Nikolića za savetnika Poslanstva u Otavi; Petar Cabrić je preuzeo dužnost konzula u Montrealu od V. Vukmirovića; pismo o zabrani ulaska "Argentinskih novina" u Kanadu; kanadske vlasti sprečavaju ukrcavanje jugoslovenskih mornara na jugoslovenske brodove; Ivan Subbotić piše o obustavi slanja individualnih paketa preko American Red Cross-a; dostavljanje paketa jugoslovenskim zarobljenicima u Nemačkoj i Italiji iz Kanade; Švajcarski Crveni krst obavlja humanitarni rad u korist izgladnele dece iz porobljenih zemalja Evrope, među njima i srpske dece; u SAD i Kanadi se sakuplja pomoć za srpsku siročad koja se nalaze u Švajcarskoj; Božićni poklon zarobljenicima jugoslovenske vojske u neprijateljskim logorima; Uredbe u vezi sa otpremanjem paketa ratnim zarobljenicima.
General Aleksandar čestitao generalu Mihailoviću na uspesima koje je postigao protiv osovinskih sila, i odgovor generala Mihailovića; 2 izveštaja o zverstvima Nemaca i Bugara u Srbiji; govor ministra La Fleche o stvaranju Agencije za pomoć savezničkim narodima; novine I.L.O, Montreal; film o Jugoslaviji koji treba da se prikaže u Narodnom muzeju u Otavi, koji je poslao Jugoslovenski informativni centar iz Njujorka: "Country and People of Yugoslavia".
Kanadski Crveni krst šalje pomoć Jugoslaviji u vrednosti od oko 200.000 ', zajedno sa hranom, odećom i lekovima, koje je sakupilo Veće kanadskih Južnih Slovena; lista potreba najnužnijih za pomoć narodu u Jugoslaviji dostavljena generalu Brownu; o kupovini razne odeće i obuće od raspoloživih količina kanadske vojske, u vrednosti oko 50.000 '; memorandum jugoslovenskoj Ambasadi u Vašingtonu; Kanadski Crveni krst odobrio je besplatnu pomoć u vrednosti od 75.000 ' Crvenom krstu u Jugoslaviji; spisak robe koja je poslana u Jugoslaviju; nabavka robe za narod u Jugoslaviji - dozvole; Thomas Babin postavljen je kod Generalnog konzulata u Njujorku kao delegat Ministarstva socijalne politike; The Canadian Committee of the Save the Children Fund u Torontu pokrenuo je veliku akciju da se sakupi velika količina robe za decu iz raznih krajeva Evrope koja dolaze u Švedsku i Egipat, pa i za našu decu u logorima u Kairu i Bariju.
Veće Kanadskih Južnih Slovena je iz Montreala otpremilo 40 sanduka robe za Jugoslaviju u luku Halifaks radi utovara na brod "Sengu" u sporazumu s Johnom Mustakalisom; spisak stvari koje je Kanadski Crveni krst darovao Jugoslovenskom Crvenom krstu; o robi koja brodom putuje za Bari i dalje za Jugoslaviju i potrebu za slikanje brodova, čije slike su tražili jugoslovenski iseljenici i kanadske institucije koje su sudelovale u pružanju pomoći; intervencija kod UNRRE za oslobođenje robe radi otpreme u Jugoslaviju; spisak stvari koje War Assets Corporation šalje kao pomoć Jugoslaviji; prepiska poslanika Cabrića i Zlatka Balokovića oko robe za jugoslovenski narod; o putu broda "Rosedal Tark" za Bari i 100 tona pomoći za Jugoslaviju koju šalje Kanadski Crveni krst; novinski članci iz: "New York Times", "The Montreal Gazette", "Montreal Standard", "Toronto Star", "Ottawa Evening Citizen"; News Bulletin "United Yugoslav Relief Fund of America" novembar-decembar 1944.
Izjave radio-komentatora Willson Woodside o predstojećoj invaziji Balkana; g. Nervan iz Montreala preko C.B.C. dao je svoj komentar o situaciji u Jugoslaviji; čehoslovačko poslanstvo šalje članak "Don’t forget Hungary" od F. P. Košika, i Jana Masarika "Munich and Pearl Harbor - never again" u Njujorku i "Rusija u Evropi"; sadržaj govora čehoslovačkog ministra dr Huberta Ripke o malim evropskim državama; govor Františeka Nemeca o svojoj državi; govor za štampu australijskog Pretsednika vlade; sadržaj sporazuma između Čehoslovačke i SSSR 1943. (Fierlinger-Molotov); čehoslovačko poslanstvo dostavlja bilten "1943. pod nemačkim bičem"; predavanje Josefa Hanča o malim narodima u posleratnoj Evropi; izjava australijskog premijera Mr. John Curtina o ratnoj situaciji; sporazum između Australije i Novog Zelanda; izjava australijskog ministra spoljnih poslova Dr. H. V. Evatta; poklon generalu Guverneru za rođendan; Visoki komesar za Englesku šalje memorandum o dostavljanju diplomatske pošte; naimenovanja poslanika; pogodnosti za savezničke rezidente (predstavnike) koji žele da putuju u Kanadu od strane američke vlade; prepiska između P. Cabrića, P. L. Browna i Miss K. E. Archer oko pomoći Jugoslaviji (1942, 1943, 1944).
Ministarstvo poljoprivrede u Otavi traži podatke o površini obrađene zemlje u Jugoslaviji i broju seoskog stanovništva od MIP Konzularno Privrednog Odelenja u Beogradu (1933, 1934).


vrati se nazad