početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

8 - ŠTAMPAoznaka fonda: 396

broj fascikle: 21

broj jedinice opisa: 46

naziv jedinice opisa: PREPISKA U VEZI PISANJA MAĐARSKE I DRUGE STRANE ŠTAMPE

folijacija: 1-38

vrsta dokumenta: list, članak, izveštaj, demanti.

godina: 1921-1923, 1925, 1927-1928.

jezik: srpski, mađarski, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Francuski list "Le Cablogramme", od 21.jula 1921.g; Demanti članaka mađarskih listova o nepovoljnom stanju KSHS-a, 1921.g; Nepovoljno pisanje o jugoslovenskoj vojsci u mađarskom listu "A nep", 1922.g; Članak u "Mađarorsagu" o osnivanju "Fijumske lige" u Rijeci, 1922.g; Pisanje mađarske štampe o držanju KSHS u slučaju napada SSSR-a na Rumuniju, 1922.g; Članak u mađarskoj štampi o pretenzijama i bolesti princa Đorđa Karađorđevića, 1922.g; Pisanja mađarskih listova: "A Nep" i "Mađarorsag" o srpskoj "Narodnoj odbrani" i navodnom srpskom pljačkanju mađarskog življa u Bačkoj, 1922.g; Članak u "Pester Lojdu" o smrti Jaše Tomića, 1922.g; Komentar "Pster Lojda" o srpsko-bugarskim odnosima, 1923.g; Vesti u "Pester Kozolu" o otkupu akcija vicinalnih železnica od strane belgijskog konzorcijuma, 1925.g; Dozvole ulaska mađarskih listova u KSHS, 1927.g; Članak "Domaćinska pozornica" u "Pesti Neplo", 17.februara 1928.g, od Alberta Fenercega.


vrati se nazad