početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - STROGO POVELJIVA I POVERLJIVA ARHIVA

1.1 - TURSKAoznaka fonda: 370

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 2

naziv jedinice opisa: TURSKA (1920)

folijacija: 8-83

vrsta dokumenta: izveštaj.

godina: 1920.

jezik: srpski, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Izveštaji delegata kraljevske vlade Šaponjića o: mitingu Turaka u Carigradu protiv namere saveznika da oduzmu Carigrad i Smirnu od Turske; prelasku Carigrada pod vojnu okupaciju saveznika; nesuglasicama između saveznika, posebno Francuza i Engleza; odredbama navodnog sporazuma Velike Britanije i Turske iz 1919; prilikama u Turskoj i Trakiji; položaju grčkih snaga u Maloj Aziji; snagama i pokretu Kemal-paše; sukobima kemalista sa savezničkim snagama i pristalicama vladinih snaga;
- obrazovanju vlade Damad Ferid-paše; fetvi šeika-ul-islama o stavljanju van zakona pristalica Kemal-paše u Maloj Aziji; ofanzivi grčkih snaga; turskoj delegaciji na Konferenciji mira u Parizu na čelu sa Tefik-pašom, uslovima mira sa Turskom i njegovom potpisivanju od strane turske delegacije; ostavci vlade i obrazovanju nove sa Ferid-pašom na čelu i njenom odnosu prema Kemalovom pokretu;
- sporazumu Kemal-paše sa boljševicima; položaju naših podanika u Turskoj nakon potpisivanja mira u Sevru; krizi i ostavci Ferid-pašine vlade, obrazovanju nove Tefik-pašine vlade, odbijanju da ratifikuje mirovni ugovor u Sevru; pregovorima turske vlade sa Kemal-pašom i njegovim zahtevima za izmenu ugovora u Sevru; raspoloženju stanovništva;
- upadu Kemalovih snaga u Jermeniju; novim borbama sa Grcima; potpisivanju primirja sa Jermenima; potiskivanju Vrangelovih snaga na jug od strane boljševika, ruskim izbeglicama u Carigradu i njihovim molbama za dolazak u Kraljevinu SHS;
- pripremama za povlačenje britanskih trupa iz Carigrada; pripremama Kemal-paše za napad na grčki front prema Smirni, pomoći boljševičke Rusije Kemal-paši i mogućim neredima u Carigradu.


vrati se nazad