početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - STROGO POVELJIVA I POVERLJIVA ARHIVA

1.1 - TURSKAoznaka fonda: 370

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 1

naziv jedinice opisa: TURSKA (1919)

folijacija: 1-7

vrsta dokumenta: izveštaj.

godina: 1919.

jezik: srpski, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Dopis delegata kraljevske vlade Šaponjića o dolasku francuskog i britanskog osoblja (policijskog, žandarmerijskog i administrativnog) u Carigrad odnosno dobijanju mandata za kontrolu nad Turskom i potrebi regulisanja položaja naših državljana u Turskoj.
Izveštaj o rezultatima parlamentarnih izbora u Turskoj.


vrati se nazad