početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

13 - BIRO ZA STATISTIKU I EVIDENCIJUoznaka fonda: 36

broj fascikle: 40

broj jedinice opisa: 93

naziv jedinice opisa: STATISTIČKI PODACI O ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA NEGU I LEČENJE DECE

folijacija:

vrsta dokumenta: statistički podaci.

godina: 1951-1953.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Podaci-izveštaji o zdravstvenim ustanovama za negu i lečenje dece (dečije bolnice, školske ambulante, poliklinike, dispanzeri, savetovališta, domovi, oporavilišta, jasle, kuhinje za bebe), teritorijalnom rasporedu i broju; prijemu, lečenju, dijagnozama, smrtnosti, terapeutskom radu: vakcinama, kućnim posetama; zdravstveno-prosvetnom radu, predavanjima; osoblju-lekarima i ostalima; radnim danima i satima; kapacitetima dečijih kuhinja, vrsti i količini spremljene dečije hrane, u republikama za 1951. i 1952. godinu.


vrati se nazad