početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - SEKRETARIJAToznaka fonda: 36

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 2

naziv jedinice opisa: SASTANCI U SAVETU

folijacija:

vrsta dokumenta: zapisnik.

godina: 1951-1953.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Zapisnici i zaključci sa plenuma-sastanaka pomoćnika ministra, predsednika Saveta za narodno zdravlje i socijalnu politiku vlade FNRJ i pomoćnika ministara, predesednika saveta u narodnim republikama; sastanaka Kolegijuma Saveta; sastanaka kod predsednika Saveta dr Vojislava Đukanovića; sastanaka Komisije za platni sistem.


vrati se nazad