početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

III - STRUČNA SLUŽBA

III.2 - PROSVETAoznaka fonda: 319

broj fascikle: 99

broj jedinice opisa: 126

naziv jedinice opisa: STRANI DRŽAVLJANI NA STUDIJAMA U JUGOSLAVIJI - 1

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, infprmacija, zaključak, tabela, preporuka, bilten, rešenje.

godina: 1965-1968.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, engleski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Informacija o stipendiranju stranih državljana na studijama u Jugoslaviji iz sredstava saveznog budžeta; odluka o osnivanju Saveta za pitanja školovanja stranih državljana; zaključci sa sednice Odbora za stipendije pri Komisiji za kulturne veze sa inostranstvom; izveštaj Komisije za kulturne veze sa inostranstvom o školovanju stranih državljana i dodeljivanju stipendija; zabeleška o razgovoru sa predstavnicima Udruženja studenata iz inostranstva; plan raspodele stipendija strancima u Jugoslaviji i jugoslovenima na studijama u inostranstvu; zakljućci V sednice Saveta za pitanja školovanja stranih državljana; projekat raspodele stipendija u 1967. godini; pomoć studentima "koji potiču iz krajeva nastradalih izraelskom agresijom"; Solidarnost, bilten Međunarodnog studentskog kluba prijateljstva iz Zagreba; materijali sa pojedinih sednica Saveta za pitanja školovanja stranih državljana; program seminara za studente iz inostranstva u organizaciji Međunarodnog studentskog kluba prijateljstva; referat o idejnopolitičkim i organizacionim pitanjima rada marksističkog kružoka pri Međunarodnom studentskom klubu prijateljstva; pojedinačna rešenja kojima su univerziteti u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu isplaćivali pomoć studentima iz zemalja ugroženih posledicama Šestodnevnog rata.


vrati se nazad