početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

III - STRUČNA SLUŽBA

III.2 - PROSVETAoznaka fonda: 319

broj fascikle: 98

broj jedinice opisa: 125

naziv jedinice opisa: VIŠE I VISOKO OBRAZOVANJE - OPŠTI MATERIJALI 4

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, zapisnik.

godina: 1969-1971.

jezik: srpskohrvatski, makedonski, slovenački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Ocena ustavnosti Zakona o stručnim nazivima i akademskim stepenima; odgovor na upitnik o obrazovanju lekara u Jugoslaviji; izvod iz zapisnika sednice Saveta Više statističke škole u Beogradu; zapisnik sa sednice saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; zapisnik sa sednice Saveta Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu; podaci o srednjim školama koje imaju prohodnost na fakultet; nastava trećeg stepena na pojedinim fakultetima; zapisnik sa sastanka Stručne komisije za reviziju Zakona o stručnim nazivima i akademskim stepenima; elaborati "Nastavni kadar - stanje i problemi" i "kadrovi u zdravstvu"; društveno-ekonomski položaj studenata.


vrati se nazad