početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

III - STRUČNA SLUŽBA

III.1 - KULTURA I UMETNOSToznaka fonda: 319

broj fascikle: 76

broj jedinice opisa: 100

naziv jedinice opisa: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE - 1

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, preporuka, referat.

godina: 1968-1969.

jezik: srpskohrvatski, engleski, ruski, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Naučna istraživanja na području Đerdapske klisure radi blagovremene zaštite spomenika koji su ugroženi izgradnjom hidroelektrane; prva sednica Sekcije za zaštitu spomenika kulture Stalne konferencije gradova Jugoslavije; inicijativa da se parobrod "Bakar", kao pokretno kulturno dobro, spase od rezanja u preduzeću "Brodospas" u Splitu; informacija o merama koje su preduzete za zaštitu kulturnih dobara u slučaju rata; materijali Uneska o Seminaru za obrazovanje muzejskih konozervatora i tehničara u Alžiru; apel generalnog sekretara Međunarodnog saveta za spomenike i spomeničke celine (ICOMOS) da se preduzmu mere u cilju zaštite spomenika u Nubiji, ugroženih izgradnjom Asuanske brane; informacija o učešću jugoslovenskih stručnjaka u spasavanju spomenika u Nubiji; preporuka Uneska o zaštiti spomenika ugroženih izvođenjem javnih radova; materijali sa međurepubličkog savetovanja o spomenicima narodnooslobodilačkog rata: referati prdstavnika republika, izvodi iz referata klasifikovani po temema, preporuke sa savetovanja; spor građanina Melenaca (Zrenjanin) i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Vojvodine oko vetrenjače koja je proglašena kulturnim dobrom; informacija o načinu vođenja popisa kulturnih dobara; informacija o obimu i vrsti dokumentacije za spomenike kulture sa specijalnom zaštitom; "Nacrt za opšta načela i kriterijume za razvrstavanje nepokretnih spomenika kulture".


vrati se nazad