početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

II - ODSEK ZA OPŠTE POSLOVEoznaka fonda: 319

broj fascikle: 66

broj jedinice opisa: 83

naziv jedinice opisa: FINANSIRANJE PROSVETE, NAUKE I KULTURE

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, elaborat.

godina: 1969.

jezik: srpskohrvatski, slovenački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Elaborat "Primjena novog sistema finansiranja obrazovanja i vaspitanja u SR Crnoj Gori; specifikacija troškova i molba organizatora Festivala deteta u Šibeniku i kongresa Međunarodnog udruženja pozorišta za decu i omladinu (ASSITEJ) za finsnsijsku pomoć kako bi se održale ove dve manifestacije; Zajednica profesionalnih pozorišta jugoslavije moli Savezni savet za obrazovanje i kulturu da pomogne održavanje tečaja za tehničke radnike u pozorištu; predračun troškova održavanja kongresa Međunarodnog udruženja univerzitetskih profesora i predavača u Herceg Novom; molbe Odbora za izgradnju puta "Simo Šolaja" i Odbora za podizanje spomen objekta Gavrilu Principu u Bosanskom Grahovu; devizna sredstva za potrebe rada pojedinih kulturno-prosvetnih ustanova u Hrvatskoj; plan Narodne banke Jugoslavije za raspodelu dinarskih kvota za organizovanje kulturno-zabavnih programa u 1969; predlog za rešavanje pitanja finansiranja Jugoslovenske kinoteke; troškovi jugoslovensko-američkog seminara u 1970; informacija o Međunarodnom seminaru za profesionalnu orijentaciju i molba za novčanu pomoć ustanovi; molba Arhiva Jugoslavije da mu se obezbede sredstva za učešče direktora Franje Biljana na međunarodnim arhivskim skupovima u Londonu i Tel Avivu; rešenje da se Savezu književnika Jugoslavije dodele sredstva za međunarodni skup "Pedeset godina revolucionarne književnosti naroda i narodnosti Jugoslavije"; molba Arhiva Jugoslavije da mu se povećaju sredstva iz saveznog budžeta za 1970. godinu zbog povećanih troškova rada u novoj zgradi; predlog programa rada i zadataka Muzeja revolucije naroda Jugoslavije i predviđeni troškovi, molba redakcije časopisa Jeta e re (Novi život) iz Prištine da mu se odobre sredstva za štampanje svečanog broja na srpskohrvatskom jeziku; troškovi rada na inventarisanju kulturnih dobara Jugoslavije i sl. poslovima Jugoslovenskog instituta za zaštitu spomenika kulture; omladinski festival "Kuriček" iz Maribora moli pomoć za održavanje manifestacije u 1970. godini; finansiranje vaspitno-obrazovnog rada domova učenika.


vrati se nazad