početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

I - KABINET

I.2 - KABINET - U UŽEM SMISLU

I.2.1 - OPŠTI MATERIJALIoznaka fonda: 319

broj fascikle: 4

broj jedinice opisa: 6

naziv jedinice opisa: KABINET - OPŠTI MATERIJALI 1968. (PRVI DEO)

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, beleška, elaborat, zapisnik, upitnik.

godina: 1968.

jezik: srpskohrvatski, makedonski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Upitnik o sprovođenju samoupravljanja u saveznoj upravi; problemi zapošljavanja u SFRJ; obaveštenje o osnivanju Udruženja seljaka pisaca SFRJ; sprovođenje načela ravnopravnosti jezika i pisama naroda Jugoslavije u Saveznom savetu za obrazovanje i kulturu; redakcija časopisa "Encyclopaedia moderna" Instituta za filozofiju znanosti i mir iz Zagreba moli za pomoć radi izdavanja časopisa; ponuda za obradu istraživačke teme "Sistem samoupravljanja i društveni uticaj u oblasti kulture i dalje razvijanje samoupravnih odnosa" i teze za obradu teme koje su poslali pojedini instituti društvenih nauka; pitanje građanina iz Lazarevca zašto se na Kosovu i Metohiji uči albanski jezik; plan ststističkih istraživanja Saveznog saveta za obrazovanje i kulturu; referati sa savetovanja o zaštiti prirode: "Razvoj i stanje zakonodavstva o zaštiti prirode", "Stanje prirode naše zemlje", "Vaspitanje korisnika prirode za pravilan i racionalan odnos prema njoj", "Uloga i zadaci društvenih organizacija u zaštiti prirode", "Današnje stanje i problemi vaspitanja i obrazovanja na zaštiti prirode"; dokumentacija o radu Fonda za unapređenje likovnih umetnosti "Moša Pijade"; elaborat "Osnovi novog sistema finansiranja kulturno-umjetničkih djelatnosti u SR Crnoj Gori"; mišljenje građanina Zrenjanina o čestitkama i plakatima za državne praznike; predlog projekta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za istraživanje kolonizacije u južnoslovenskim zemljama; ugovor Saveznog saveta sa Jugoslovenskim instutom za ekonomska istraživanja o istraživanju rezultata reforme u pojedinim srednjim školama; proslava šezdeset i pete godišnjice Ilindenskog ustanka.


vrati se nazad