početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

I - KABINET

I.1 - STROGO POVERLJIVA I POVERLJIVA ARHIVAoznaka fonda: 319

broj fascikle: 2

broj jedinice opisa: 4

naziv jedinice opisa: VOJNE ŠKOLE I AKADEMIJE

folijacija:

vrsta dokumenta: nacrt zakona, elaborat.

godina: 1969-1971.

jezik: srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Različite verzije Zakona o vojnim školama; informacija o prijemu pitomaca uvojne škole, akademije i podoficirske škole u SFRJ.
Materijali sa savetovanja o reformi visokog vojnog obrazovanja: "Teorijske osnove reforme vojnog školstva", "Problemi i zadaci u daljem sprovođenju reforme visokog vojnog školstva", "Školovanje i usavršavanje oficirskog kadra u armijama stranih zemalja" i "Analiza i predlozi za uvođenje programirane nastave u vojne škole JNA".


vrati se nazad