početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

III - STRUČNA SLUŽBA

III.2 - PROSVETAoznaka fonda: 319

broj fascikle: 102

broj jedinice opisa: 129

naziv jedinice opisa: REFORMA VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

folijacija:

vrsta dokumenta: elaborat, referat, tabela.

godina: 1964-1971.

jezik: srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Predlog teza za savezni dokument o visokoškolskom obrazovanju; elaborati "Visoko školstvo", "Neki aktuelni problemi visokoškolskog obrazovanja" i "Aktivnosti i problemi u razvoju i sprovođenju reforme visokoškolskog obrazovanja"; stanje i razvoj nastave trećeg stepena.


vrati se nazad