početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

I - KABINET

I.1 - STROGO POVERLJIVA I POVERLJIVA ARHIVAoznaka fonda: 319

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 3

naziv jedinice opisa: POVERLJIVA AKTA O VEZAMA SA INOSTRANSTVOM

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, zabeleška.

godina: 1967-1971.

jezik: srpskohrvatski, nemački, ruski, bugarski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Problemi u saradnji jugoslovenskih institucija sa Smitsonijan institutom u Vašingtonu; razgovori sa predstavnicima vlade SR Nemačke o (ne)ravnopravnosti nastave nemačkog jezika sa nastavom engleskog i ruskog jezika u školama SFRJ; kulturna saradnja SFRJ i Francuske i pitanje položaja nastave francuskog jezika u školama SFRJ; razgovor sa predstavnikom Fordove fondacije iz Njujorka o finansiranju lingvističkih istraživanja u SFRJ; razgovori sa predstavnicima Bugarske, Poljske, Mađarske, Italije, Kanade, Australije, Iraka, Čehoslovačke; neformalni razgovor pomoćnika predsednika Saveznog saveta Pajazita Nušija sa činovnicima albanske ambasade u Beogradu o ustavnim promenama u SFRJ i reakcijama javnog mnjenja Kosova i Metohije na njih; kulturna saradnja sa Kiprom; boravak državnog sekretara za prosvetu i nauku velike Britanije u Jugoslaviji; boravak švedskog ministra za visoko školstvo u Jugoslaviji; boravak delegacije mađarskog ministarstva rada u Jugoslaviji; plan saradnje SFRJ i DR Nemačke u oblasti zdravstvene zaštite; stipendije vlade SFRJ za studente iz Sjedinjenih Američkih Država; predlog programa kulturno-prosvetne saradnje SFRJ i Kipra; XI međunarodna nedelja visokog školstva u Salcburgu i Minhenu; izveštaj o poseti Vukašina Mićunovića Kipru; kulturno-prosvetna saradnja sa Sirijom i Jordanom; kulturno-prosvetna saradnja sa Indijom; posete: ministra prosvete Čilea, predstavnika Zambije, ministra prosvete Indonezije i ministra prosvete Poljske Jugoslaviji; sastanak jugoslovenskih i francuskih stručnjaka za ekvivalenciju diploma; ekvivalencija diploma između SFRJ i Mađarske; Nedelja kulture u Tunisu; izveštaj o boravku predstavnika jugoslavije u zemljama zapadne i istočne Afrike.


vrati se nazad