početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

I - KABINET

I.1 - STROGO POVERLJIVA I POVERLJIVA ARHIVAoznaka fonda: 319

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 2

naziv jedinice opisa: POVERLJIVA AKTA

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, uputstvo.

godina: 1968-1971.

jezik: srpskohrvatski, slovenački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Navodne nepravilnosti prilikom isplate ličnih dohodaka pojedinim službenicima Saveznog izvršnog veća; podaci o rezervnim oficirima u Saveznom savetu za obrazovanje i kulturu; civilna zaštita i društvena samozaštita; uputstva o čuvanju službene i poslovne tajne.


vrati se nazad