početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

VII - RAZNO

VII.3 - RAZNOoznaka fonda: 318

broj fascikle: 270

broj jedinice opisa: 378

naziv jedinice opisa: RAZNO

folijacija:

vrsta dokumenta: bilten, elaborat, zaključak, zakon, zapisnik, zahtev, izveštaj, informacija, molba, obaveštenje, obrazac, plan, poziv, predlog, predstavka, preporuka, program, rešenje, saopštenje, skica, spisak, upitnik, uputstvo, fotografija, časopis, propratni akt.

godina: 1954-1967.

jezik: srpski, slovenački, makedonski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Materijali o: samoupravljanju i raspodeli dohotka u oblasti obrazovanja i vaspitanja; pisanju “Borbe” o kulturnom životu i školstvu tokom 1966. godine; metodologiji i godišnjim planovima iz oblasti statistike sa pregledom škola prema vrsti i broju po republikama; društvenom i materijalnom položaju omladine; problemima vaspitno zapuštene dece i maloletničke delikvencije; radu na izradi “Istorije naroda Jugoslavije”; različitim akcijama realizovanim u saradnji sa Sekretarijatom za prosvetu i kulturu po pitanjima borbe protiv alkoholizma, bezbednosti u saobraćaju, porodice i domaćinstva; školskim proslavama i nagradnim konkursima povodom 40 godina osnivanja KPJ, 20 godina od podizanja ustanka protiv okupatora i 1.100 godina slovenske pismenosti; reakcijama na dodelu Nobelove nagrade Ivi Andriću; aktivnostima Međurepubličke zajednice za kulturno-prosvjetnu djelatnost sa sedištem u Pljevljima; likovnom oblikovanju unutrašnjosti zgrade SIV-a; iseljeničkim pitanjima; Klubu kolekcionara u Somboru; zaštiti prirode; predstavke u vezi sa statusom srednjoškolskih kadrova i nastupima lica koja nisu članovi Udruženja artista Jugoslavije.


vrati se nazad