početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

VII - RAZNO

VII.2 - POMOĆ SKOPLJU (1963-1964)oznaka fonda: 318

broj fascikle: 269

broj jedinice opisa: 377

naziv jedinice opisa: DOKUMENTACIJA O SKOPLJU: IZVEŠTAJI I ELABORATI

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaji, elaborati, štampani materijal

godina: 1963-1964.

jezik: srpski, makedonski

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Dokumentacija o posledicama zemljotresa u Skoplju na području prosvete, kulture i umetnosti i o merama za njeno otklanjanje - sveska I i II. Procena štete u oblasti školstva u Skoplju izazvane zemljotresom od 26.07.1963. godine. SIV – Komisija za procenu štete nastale zemljotresom u Skoplju: izveštaj i elaborat. SR Makedonija, Izvršni savet: izveštaj o do sada postignutim rezultatima na sanaciji prilika u Skoplju.


vrati se nazad