početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

VII - RAZNO

VII.2 - POMOĆ SKOPLJU (1963-1964)oznaka fonda: 318

broj fascikle: 268

broj jedinice opisa: 376

naziv jedinice opisa: SEIZMOLOŠKA SLUŽBA FNRJ

folijacija:

vrsta dokumenta: zapisnik, zaključak, izveštaj, referat

godina: 1949-1954.

jezik: srpski, slovenački

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Zapisnik i zaključci sa 1. sastanka Seizmološkog saveta FNRJ, održanog 9-10. septembra 1949. godine i izveštaj direktora Seizmološkog zavoda FNRJ. Zapisnik i zaključci sa 2. zasedanja Seizmološkog saveta i referat direktora Seizmološkog zavoda FNRJ, održanog 29-30. decembra 1949. godine u Beogradu. Zapisnik i zaključci sa 3. zasedanja Seizmološkog saveta, održanog 22-23. decembra 1950. godine u Beogradu. Izveštaj o radu Seizmološkog odjela Geofizičkog zavoda u Zagrebu tokom 1950. godine. Osnivanje i rad seizmoloških stanica. Dodeljivanje seizmoloških instrumenata. Zabeleška sa sastanka koji je u Sekretarijatu za prosvetu SIV-a 19. juna 1954. godine održala Komisija u vezi sa davanjem stručnog mišljenja o dodeljivanju jedne garniture seizmoloških instrumenata Sloveniji ili Crnoj Gori. Organizacija seizmološke službe u FNRJ.


vrati se nazad