početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

VII - RAZNO

VII.2 - POMOĆ SKOPLJU (1963-1964)oznaka fonda: 318

broj fascikle: 268

broj jedinice opisa: 375

naziv jedinice opisa: POMOĆ SKOPLJU IZ INOSTRANSTVA

folijacija:

vrsta dokumenta: bilten, informacija, zabeleška, beleška, pismo, izveštaj

godina: 1963-1964.

jezik: srpski, engleski, francuski, ruski, nemački

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Komisija za međunarodnu saradnju i veze Saveznog odbora SSRNJ: bilten o aktivnosti društvenih organizacija prema inostranstvu za pomoć Skoplju. Informacija o problemima vezanim za međunarodnu akciju pomoći na obnovi prosvetnih i kulturnih institucija, kao i Univerziteta u Skoplju. Informacija o međunarodnoj akciji pomoći na obnovi prosvetnih, kulturno-umetničkih institucija i Univerziteta u Skoplju. Stanje Narodne i Univerzitetske biblioteke u Skoplju posle katastrofalnog zemljotresa. Zabeleška o nameri zapadnonemačke organizacije "Znak kajanja" da vlastitim sredstvima izgradi u Skoplju školu sa osam odeljenja. Izveštaj o prijavljenim darovima. Internacionalna akcija za pomoć Skoplju učilima. Informacija o poseti dr Mejberija i dr Petrušina, eksperata UNESCO-a Skoplju. Beleška o razgovorima sa predstavnicima OUN, UNESCO i UNICEF. Dogovor između Skupštine grada Skoplja i organizacije "Akcija pomirenje" iz Berlina o izgradnji osnovne škole Džorče Petrov u Skoplju. Pomoć Vlade Francuske Skoplju. Beleška o razgovoru sa delegacijom Vlade ČSSR o izgradnji poklon-škole u Skoplju. Zabeleška o razgovoru Ljubice Stanimirović, stalnog predstavnika SFRJ pri UNESCO-u, sa direktorom Biroa UNESCO-a za veze sa zemljama članicama, C.P.Terenzio-m, 21. januara 1964. godine. Informacija o međunarodnoj akciji pomoći na obnovi prosvetnih, kulturno-umetničkih institucija i Univerziteta u Skoplju. Marija Kalas dostaviće prihod sa jednog koncerta.


vrati se nazad