početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

VII - RAZNO

VII.2 - POMOĆ SKOPLJU (1963-1964)oznaka fonda: 318

broj fascikle: 267

broj jedinice opisa: 373

naziv jedinice opisa: PROGRAM TEHNIČKE POMOĆI SKOPLJU

folijacija:

vrsta dokumenta: informacija, izveštaj, plan zgrade, nacrt zakona, brošura, bilten, odluka, telegram, zapisnik, tabela

godina: 1963-1964.

jezik: srpski, makedonski, slovenački, engleski

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Predlog za odstupanje od propisa iz oblasti prosvete. Informacija o merama u oblasti školstva posle zemljotresa u Skoplju. Izveštaj Univerziteta u Skoplju, stanje posle 26. jula 1963. godine. Problemi iz oblasti školstva posle katastrofalnog zemljotresa u Skoplju i mere za njihovo rešavanje. Savezni zavod za međunarodnu tehničku saradnju: program tehničke pomoći Skoplju. Nacrt zakona o posebnim merama u oblasti radnih odnosa i socijalnog osiguranja radi normalizovanja uslova rada u radnim organizacijama posle zemljotresa u Skoplju. Izveštaj o zemljotresu u Skoplju i preduzetim merama za ublažavanje posledica. Procena štete u oblasti školstva u Skoplju izazvane zemljotresom. Zapisnik sa sednice Predsedništva Centralnog veća SSJ, održane 5. septembra 1963. godine. Informacija o merama u oblasti školstva posle zemljotresa. Informacije o obnovi i izgradnji Skoplja, bilten broj 3. Stanje evakuisanih u opštini Kačanik. Plan školovanja i smeštaja učenika iz Skoplja na području Srbije. Program tehničke pomoći Skoplju. Pregled objekata za nastavu i smeštaj učenika iz Skoplja u Hrvatskoj. Projekti programa za obnovu i izgradnju fakulteta Univerziteta u Skoplju. Izveštaj Komisije za procenu štete nastale zemljotresom u Skoplju. Gradska skupština grada Skoplje: privremeni program za obnovu i izgradnju Skoplja za 1963/64. godinu. Materijalni i vrednosni pokazatelji za izgradnju, saniranje i opremu školskog i internatskog prostora u Skoplju do 31. decembra 1963. godine. Odluka o oslobađanju SR Makedonije učešća pri korišćenju sredstava Federacije dodeljenih za izgradnju i opremanje univerzitetskih objekata. Pokazatelji o učešću prosvete, kulture i fizičke kulture u raspodeli sredstava Saveznog fonda za obnovu i izgradnju Skoplja za 1963. i 1964. godinu. Pitanje obezbeđenja sredstava i utvrđivanja načina finansiranja školovanja dece iz Skoplja koja su na teritoriji drugih republika. Informacija o posledicama zemljotresa u Skoplju i neophodnim merama u oblasti prosvete, kulture i naučnog rada. Zapisnik sa 4. sednice SIV-a održane 9. avgusta 1963. godine. Savezni zavod za međunarodnu tehničku saradnju: program tehničke pomoći Skoplju. Izveštaj o smeštaju i školovanju učenika osnovnih škola iz Skoplja u Crikvenici i Poreču. Zavod za školsku opremu Zagreb: školski prostor koji treba obezbediti u Skoplju do kraja 1963. godine. Internacionalna akcija za pomoć Skoplju u učilima. Fond za obnovu i izgradnju Skoplja: zapisnik sa sastanka održanog 12. februara 1964. godine, izveštaj o radu i završni račun za 1963. godinu. Informacija o preduzetim merama i stanju radova na pripremi dugoročnog programa za obnovu i izgradnju Skoplja. Spisak upisnika Narodnog zajma za obnovu Skoplja.


vrati se nazad