početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

I - SEKRETARIJAToznaka fonda: 318

broj fascikle: 2

broj jedinice opisa: 3

naziv jedinice opisa: ORGANIZACIJA I SISTEMATIZACIJA

folijacija:

vrsta dokumenta: elaborat, zaključak, izveštaj, informacija, mišljenje, odluka, pismo, podsetnik, pravilnik, pregled, predlog, primedbe, raspis, rešenje, stenografske beleške, propratni akt.

godina: 1954-1967.

jezik: srpski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Materijali o: organizaciji, sistematizaciji, nadležnostima, funkcijama, radu, problemima organizacije i rada, redovnim i vanrednim poslovima Saveznog sekretarijata za obrazovanje i kulturu; organizacionoj strukturi Sekretarijata po sektorima, odeljenjima, grupama, referatima sa podelom poslova po organizacionim jedinicama i radnim mestima; brojčanoj, stručnoj i nacionalnoj strukturi zaposlenih; stručnim savetima Sekretarijata, procedurama imenovanja rukovodećih službenika, reorganizacijama Sekretarijata i racionalizacijama broja zaposlenih; kritičkom stavu Odbora za prosvetno-kulturna pitanja Savezne narodne skupštine prema sastavu, funkciji i karakteru Saveznog saveta za obrazovanje i kulturu; organizaciji, nadležnostima i delokrugu rada saveznih organa uprave; organizaciji i nadležnostima republičkih organa iz oblasti prosvete i kulture.


vrati se nazad