početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

I - SEKRETARIJAToznaka fonda: 318

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 1

naziv jedinice opisa: STROGO POVERLJIVA I POVERLJIVA ARHIVA SEKRETARIJATA

folijacija:

vrsta dokumenta: akt, odluka, informacija, nacrt zakona, tabela, zaključci, zabeleška.

godina: 1954-1967.

jezik: srpski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Predmet Saveza udruženja muzičara, pozorišnih i simfonijskih orkestara Jugoslavije kojim se traži autentično tumačenje čl.15 st.2 Uredbe o radnim odnosima i platama umetnika i pomoćnog umetničkog osoblja. Pitanja koja treba obuhvatiti pri izradi elaborata o materijalnom položaju nastavnog i vaspitnog osoblja. Odluka o dodeljivanju posebnog dodatka službenicima saveznih organa uprave. Odlikovanje zaslužnih prosvetnih radnika: spisak po republikama - Srbija, Slovenija, Makedonija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Informacija o arhivskoj građi verskih ustanova. Odlazak akademika Dušana Nedeljkovića na 13. međunarodni kongres filozofa u Meksiku. Okvirni plan za obuhvatanje dece i omladine iz Skoplja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine. Teze za sastanak u vezi sa razmatranjem pojedinih vidova delatnosti inostranih informativnih ustanova u Jugoslaviji. Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o pravnom položaju verskih zajednica. Problem nekvalifikovanih učitelja Šiptara u SR Crnoj Gori. Informacija o promeni statusa nekih saveznih organa. Zaključci o ulozi i stanju Muzeja revolucije. Zaključci 10. sednice Univerzitetskog saveta od 18. februara 1966. godine. Mišljenja i predlozi Saveznog sekretarijata za obrazovanje i kulturu u vezi zaključaka SIV-a o pojavi narušavanja javnog reda i mira od strane omladine. Nacrt Predloga mera za suzbijanje težih prekršaja protiv javnog reda i mira. Imenovanje članova Odbora za Nagradu AVNOJ-a na sednici Saveznog veća Savezne skupštine 19. oktobra 1964. godine. Zabeleška o razgovoru između tajnika Komisije za verska pitanja Izvršnog veća Sabora SRH Ivana Lazića i franjevca konventualca Kreše Mišetića iz Splita, 13. januara 1967. godine.


vrati se nazad