početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 98

broj jedinice opisa: 146

naziv jedinice opisa: VEZE SA VANEVROPSKIM ZEMLJAMA

folijacija: 691-1113.

vrsta dokumenta: izveštaj, molba, popis.

godina: 1950-1952s.a.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, francuski, engleski, arapski, španski.

napomena: V. materijale o indijskim studentima na praksi u jugoslovenskim fabrikama u AJ-317-100-149.

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Prepiska sa impresarijem iz Haife, povodom gostovanja jugoslovenskog folklornog ansambla u Izraelu; poziv na izložbu dečjih crteža u Kairu; Jugosloveni na izložbi primenjenih umetnosti u Kairu; državljani Cejlona i Indije mole da im se odobre stipendije za studije u Jugoslaviji; poziv na kongres geologa u Alžiru; odlazak grupe orijentalista u Istanbul; predaja Meštrovićevog "Mojsija" Izraelu; Jugoslovenski klub iz Velingtona (Novi Zeland) moli da mu se pošalju udžbenici i druga učila; spisak dramskih dela za koje je vlada FNRJ dala odobrenje da se prevode na hebrejski jezik i izvode na izraelskoj sceni; izveštaj o međunarodnom kongresu orijentalista u Istanbulu; gostovanje jugoslovenskog folklornog anasmbla u Egiptu; izveštaj o gostovanju Hora pri Jevrejskoj opštini Beograd u Izraelu; indijski studenti na praksi u jugoslovenskim fabrikama; plasiranje jugoslovenske književnosti u Indiji; izložba savremenog jugoslovenskog slikarstva u Ankari; izvođenje muzičko-scenskih dela jugoslovenskih autora u Argentini, izložba grafika Božidara Jakaca u Siudad de Meksiku i Buenos Ajresu; izložba jugoslovenskih fotografija u Rio de Žaneiru, gostovanje argentinskog dirigenta u Jugoslaviji; razmena muzičkih dela putem radio emisija između Brazila i FNRJ; stipendije vlade FNRJ namenjene potomcima jugoslovenskih iseljenika u Argentini; plan kulturne propagande FNRJ u Argentini; izložba meksičke umetnosti u Jugoslaviji; štampanje pojedinih dela jugoslovenske književnosti u Argentini; razmena studenata sa Meksikom; elaborat "Nešto o propagandnoj aktivnosti koja se preporuča našim predstavništvima u Lat. Americi".


vrati se nazad