početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 94

broj jedinice opisa: 139

naziv jedinice opisa: VEZE SA FRANCUSKOM

folijacija: 1-998.

vrsta dokumenta: izveštaj, molba, separat, popis.

godina: 1946-1953.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Otvaranje menze za Jugoslovene na studijama u Parizu; pismo Francuza povodom Rezolucije Informbiroa; izložba francuske umetnosti prve polovine XIX veka; izveštaj o Jugoslovenima na studijama u Francuskoj; studijska putovanja jugoslovenskih stručnjaka u Francusku; izveštaji pojedinaca u studijskom boravku u Francuskoj; profesori koji su određeni da predstavljaju FNRJ na Međunarodnoj konferenciji univerziteta u Nici;podizanje spomenika poginulim Jugoslovenima u Valle Franche de Rouergue; separat Antona Bilimovića "Sur la variation suisonniere de la rotation de la Terre"; letnji tečaj za nastavnike francuskog jezika u Grenoblu; ponuda Antičkog pozorišta Sorbone da gostuje u Jugoslaviji; zapisnik sa sastanka francuskog ambasadora i predstavnika Vlade FNRJ o različitim oblicima kulturne saradnje dve zemlje; plan kulturne propagande FNRJ u Francuskoj; prepiska povodom namere Pariskog radija da snimi par emisija o FNRJ; podaci o jugoslovenskim studentima u FNRJ; izložba savremene francuske umetnosti u Beogradu; poziv jugoslovenskim likovnim umetnicima na bijenale u Mentonu; postavljanje izložbe jugoslovenske narodne umetnosti u Francuskoj; stipendije francuske vlade; zabeleška o razgovorima predstavnika vlade FNRJ sa El Korbizjeom i drugim uglednim Francuzima o različitim oblicima kulturne saradnje dve zemlje; stipendije grada Monpeljea; gostovanje jugoslovenskog folklornog ansambla u Francuskoj; kompozicije jugoslovenskih autora koje su poslate Centru savremene muzike u Parizu; plasiranje dela Miroslava Krleže, Ranka Marinkovića i Mihaila Lalića u Francuskoj; izložba Ivana Generalića u Parizu; nekoliko "modernih pozorišnih komada sa naprednom sadržinom" koje je Savetu za nauku i kulturu poslao Moris Bertran iz pozorišne trupe "Juin 44".


vrati se nazad