početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 93

broj jedinice opisa: 135

naziv jedinice opisa: VEZE SA HOLANDIJOM

folijacija: 164-309.

vrsta dokumenta: izveštaj, zabeleška.

godina: 1950-1952.

jezik: srpskohrvatski, nemački, engleski, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Studijski boravak i praksa jugoslovenskih stručnjaka i studenata u Holandiji; holandski socijalista želi da studira slavistiku u FNRJ; biblioteka palate mira iz Haga traži brošure sa govorima i člancima vođa KPJ; izložba holandskog slikarstva u FNRJ; međunarodni kongres studenata medicine; kurs međunarodnog prava u Hagu; razgovori o oblicima kulturne saradnje Holandije i Jugoslavije; turneja Omladinskog kulturno-prosvetnog društva "Ivo Lola Ribar" po Holandiji; kongres umetničkih kritičara u Amsterdamu.


vrati se nazad