početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 92

broj jedinice opisa: 133

naziv jedinice opisa: VEZE SA ITALIJOM

folijacija: 634-1154.

vrsta dokumenta: izveštaj, obaveštenje, molba, brošura.

godina: 1948, 1950-1952.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, italijanski, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Materijali o specijalizaciji i studijskom boravku jugoslovenskih stručnjaka u Italiji; kulturna propaganda FNRJ u Italiji; kalendar kulturnih manifestacija u Italiji; plasiranje jugoslovenske književnosti u Italiji; Bijenale u Veneciji i drugi oblici kulturne, naučne i prosvetne saradnje Jugoslavije sa Italijom.


vrati se nazad