početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 90

broj jedinice opisa: 129

naziv jedinice opisa: SLAVISTIČKI SEMINARI

folijacija: 1-910.

vrsta dokumenta: izveštaj, tabela, popis, brošura.

godina: 1950-1952.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, italijanski, engleski, nemački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Dokumentacija o slavističkom seminaru na Bledu; materijali o Letnjem tečaju srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti u Sarajevu i u Zagrebu; pojedini podaci o slavističkim seminarima i inostranstvu.


vrati se nazad