početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 89

broj jedinice opisa: 128

naziv jedinice opisa: MEĐUNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL U OPATIJI

folijacija: 282-913.

vrsta dokumenta: izveštaj, brošura, protesno pismo, tabela, partitura.

godina: 1950-1952.

jezik: srpskohrvatski, engleski, slovenački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Dokumentacija o kongresu Međunarodnog saveta za muzički folklor i o pratećem Festivalu jugoslovenskih narodnih pesama i plesova u Opatiji; rukopis engleskog prevoda monografije Ljubice i Danice Janković o jugoslovenskom muzičkom folkloru.


vrati se nazad