početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 87

broj jedinice opisa: 122

naziv jedinice opisa: RAZMENA PUBLIKACIJA SA INOSTRANSTVOM

folijacija: 247-429.

vrsta dokumenta: izveštaj, popis, naredba.

godina: 1950-1952.

jezik: srpskohrvatski, francuski, engleski, nemački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Spisak knjiga koje su predviđene za razmenu sa bibliotekama u inostranstvu; izveštaj o radu Centra za međunarodnu razmenu publikacija pri Bibliografskom institutu FNRJ; naredba o vođenju centralnog kataloga stranih knjiga i časopisa u bibliotekama FNRJ.


vrati se nazad