početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 87

broj jedinice opisa: 121

naziv jedinice opisa: POSEBNI IZVEŠTAJI O KULTURNIM PRILIKAMA U INOSTRANSTVU

folijacija: 1-246.

vrsta dokumenta: izveštaj, elaborat.

godina: 1949-1950s.a.

jezik: srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Pregled periodike u SSSR; elaborat "Problemi idejnosti, partijnosti i kosmopolitizma kroz sovjetsku periodiku"; prevodi eseja objavljenih u stranoj periodici: Hans Ajzler "Slušalac i kompozitor", Vilson Najt "O režiranju Šekspira", Januš Bogucki "Meksikanski moral", Marsel Zahar "Polje impresionizma", "Bura u mozgu"; pregled važnijih kulturnih događaja u Poljskoj; izveštaj o pojavama kosmopolitizma u Poljskoj i merama za njegovo suzbijanje; referati podneti na Drugom međunarodnom kongresu umetničke kritike: Andre Fužeron "Uloga sižea u slikarstvu", Andžej Novicki "Maršalizacija čitalačkih masa u Italiji", Jan Bjalustocki "Festival plastične umetnosti u Sopotu", Rišard Matuševski "Na putevima kritike", Luj Aragon "Matis ili francusko slikarstvo", Anri Lefevr "Internacionalni sastanak intelektualaca u Ženevi", Amza Ardžintesku "Retrospektivna izložba rumunskog slikarstva", P. Lebedev, "Značajni uspesi sovjetske umetnosti", Elgar Frank "Dvadeseti vek traži svoj stil", M. Frid "Iz studija o formalizmu", Žan Milo "Za tribinu novog realizma"; eseji: Đerđ Lukač "Kritika i samokritika", Ernst Fišer "Umetnost je neophodna", Arman Pjerhal "Muzika nije mrtva".


vrati se nazad