početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 86

broj jedinice opisa: 120

naziv jedinice opisa: OPŠTI MATERIJALI O VEZAMA SA INOSTRANSTVOM

folijacija: 1-1293.

vrsta dokumenta: izveštaj, pro memorija.

godina: 1946-1952s.a.

jezik: srpskohrvatski, češki, slovenački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Literatura o narodnim plesovima za potrebe Konzervatorijuma u Pragu; pro memorija o alabanskim učenicima u privrednim preduzećima FNRJ; ocena kvaliteta pojedinih rumunskih kompozicija; dokumentarni filmovi "koji bi bili interesantni za inostranstvo"; zaključci sa sastanka predstavnika jugoslovenske omladine o međunarodnoj saradnji; uputstvo za nabavku naučne literature u inostranstvu; zaključci sa sastanka Odbora za izložbu jugoslovenske skulpture u inostranstvu; studijski boravak jugoslovenskog inženjera u Švedskoj, Švajcarskoj i Francuskoj; propaganda u inostranstvu povodom obeležavanja desetogodišnjice ustanka; molba Šahovskog saveza Jugoslavije za pomoć radi odlaska jugoslovenskih šahista na međunarodno takmičenje; osnovni podaci o časopisu "Jugoslavija" namenjenom inostranim čitaocima; propusti koji se javljaju prilikom smeštaja stranih državljana u jugoslovenske hotele; spisak stranih diplomatskih predstavnišava u FNRJ; izveštaj Akademskog saveta FNRJ o slanju jugoslovenskih stručnjaka u inostranstvo; muzički umetnici koji su predloženi da predstavljaju Jugoslaviju na međunarodnim muzičkim festivalima; raspodela publikacija "Školstvo u FNRJ"; izložba jugoslovenskog slikarstva u zemljama Bliskog istoka; prevod odlomka Ćosićevog romana "Daleko je sunce" na francuski jezik; strane publikacije u FNRJ; stipendije za studije u inostranstvu; periodični izveštaji o radu Odeljenja za veze sa inostranstvom; izveštaji o kulturnoj propagandi FNRJ u inostranstvu; izveštaji o učestvovanju jugoslovenskih umetnika na međunarodnim festivalima, takmičenjima i izložbama; slavistički seminari; seminari engleskog i francuskog jezika; književna dela jugoslovenskih pisaca koja bi mogla da se plasiraju u inostranstvu; predlog za postavljanje kulturnih atašea; planovi rada Odeljenja za veze sa inostranstvom; planovi kulturnih aktivnosti Jugoslovena u inostranstvu.


vrati se nazad