početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 85

broj jedinice opisa: 119

naziv jedinice opisa: UMETNOST - RAZNO

folijacija: 421-844.

vrsta dokumenta: izveštaj, nacrt uredbe.

godina: 1950-1952.

jezik: srpskohrvatski, makedonski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Proslave godišnjica znamenitih ličnosti i događaja; prevodi Gorskog vijenca za potrebe Njegoševog muzeja u Cetinju; distribucija knjiga po republikama FNRJ; referat "O potrebi i značaju osnivanja Sindikata radnika kulturno-umetničkih društava Jugoslavije"; rukopisi koje su Savetu za nauku i kulturu slali različiti umišljeni pisci; nacrt uredbe o radnim odnosima i platama umetnika; zaključci sa sastanka "kod druga Đilasa" povodom problema u izdavačkoj delatnosti i položaja književnika; prevod dela Miroslava Krleže na strane jezike; raspored komemorativnih svečanosti i otkrivanje spomenika žrtvama holokausta u organizaciji Saveza jevrejskih opština FNRJ.


vrati se nazad