početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 83

broj jedinice opisa: 116

naziv jedinice opisa: MUZIČKA UMETNOST

folijacija: 1-627.

vrsta dokumenta: izveštaj, popis, partitura, grafikon.

godina: 1949-1952s.a.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, španski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Popis kompozicija koje se predlažu za snimanje na gramofonske ploče; konsultacije profesora srednjih muzičkih škola; žiri za dodeljivanje nagrada iz oblasti instrumentalne i operske muzike; angažovanje stranih muzičara u orkestru Narodnog pozorišta u Skoplju; kurs Ade Poljakove za solo pevače; kritički osvrt na Dane muzike u Opatiji; spisak profesor Akademije za glazbo, Ljubljana; materijali o stranim umetnicima zaposlenim u jugoslovenskim orkestrima, baletskim i operskim ansamblima; reorganizacija Poslovnice za kulturno-umetničke priredbe; popis nastavnog osoblja Državne muzičke akademije u Beogradu i Državnog konzervatorija u Zagrebu; uvođenje školarine u muzičke škole u Srbiji; spisak muzičkih instrumenata i dr. materijala potrebnih muzičkim školama u Crnoj Gori; magnetofonske trake sa snimcima hrvatskog folklora; uslovi u kojima radi jedan majstor za izradu gudačkih instrumenata; materijali o muzičkim takmičenjima u FNRJ; štampanje muzičke literature za potrebe muzičkih škola; predlog uredbe o platama muzičarima zaposlenim u ugostiteljskim i turističkim objektima, uz prateće komentare; zapisnici sa sednice Saveza kompozitora Jugoslavije; majstor za izradu gudačkih instrumenata Karlo Paržik; partitura himne komponovane u "velikoj ljubavi prema ... domovini i ... drugu Titu"; protesno pismo "Državni rekorderi u zabušavanju državnih dužnosti"; ukidanje Poslovnice za kulturno-umetničke priredbe; izveštaj o muzičkom obrazovanju u Hrvatskoj; popis članova republičkih udruženja kompozitora; problemi nastali prilikom gostovanja dva inostrana muzička umetnika; zapisnik sa savetovanja Koncertne agencije Jugoslavije, Saveta za nauku i kulturi i dr. ustanova povodom organizovanja gostovanja muzičkih umetnika; savetovanje o međunarodnim muzičkim konkursima i slanju jugoslovenskih umetnika na njih; zapisnici sa sednice Odbora za radiodifuziju FNRJ; jugoslovenska delegacija na zasedanju Administrativnog saveta Evropske unije za radiodifuziju u Stokholmu; rukopis Milenka Adamovića "Adaptacije sinhrone mreže za rad na podeljenom talasu 1412 kHz"; projekat koncerne dvorane u Beogradu; raspored godišnjih ispita u srednjoj baletskoj školi; orkestar rudara iz Hrastnika (Slovenija) moli za pomoć u nabavci instrumenata; problemi u radu Jugoslovenske koncertne agencije; IV takmičenje muzičkih umetnika u Sarajevu; proglašenje Radio-Jugoslavije za ustanovu sa samostalnim finansiranjem; potreba za reorganizacijom i proširenjem Gradskog orkestra u Dubrovniku; Glasbena matica iz Trsta o muzičkom životu Slovenaca u ovom gradu; osnivačka skupština Saveza učitelja igranja i plesa FNRJ; Savez radio amatera Jugoslavije moli novčanu pomoć; elaborati o razvoju muzičke umetnosti kod naroda Jugoslavije.


vrati se nazad