početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 82

broj jedinice opisa: 115

naziv jedinice opisa: POZORIŠTE II

folijacija: 1-1122.

vrsta dokumenta: izveštaj, popis, uredba, rešenje, pravilnik.

godina: 1948-1952.s.a.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, francuski, engleski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Materijali o likvidaciji Udruženja glumaca Jugoslavije; materijali o radu Jugoslovenskog dramskog pozorišta; "mere koje bi trebalo preduzeti radi boljeg uravnoteženja naših pozorišta"; repertoar Gradskog narodnog pozorišta "Sterija" iz Vršca; materijali o Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu; popis dramskih dela koja bi došla u obzir da se stave na repertoar jugoslovenskih pozorišta u sezoni 1950/51; popisi članova ansambala pojedinih pozorišta u FNRJ; prikaz istorijskog razvoja Hrvatskog narodnog kazališta; baletski i operski ansambl Hrvatskog narodnog kazališta; osoblje Akademije za kazališnu umjetnost, Zagreb; pozorišni festival u Dubrovniku; izveštaj o radu Narodnog kazališta, Rijeka i Narodnog kazališta, Split; dreser traži dozvolu da slobodno priređuje akrobatske tačke sa svojim životinjama; uputstvo o upravljanju pozorištima; problemi oko izvođenja baleta "Balada" u Edinburgu; spor između Hrvatskog narodnog kazališta i Saveza kompozitora Jugoslavije; cene pozorišnih ulaznica; međunarodni kongres pozorišnih amatera u Briselu; izveštaj o međunarodnom tečaju pozorišta senki u Hamburgu; žalba učenika Državne pozorišne škole na koleginice "kojima teatar služi za koketarske ciljeve"; pro memorija o Narodnom kazalištu, Rijeka; elaborat o baletskim školama; elaborati o slovenačkoj, srpskoj i hrvatskoj operi i baletu, vodećim kompozitorima, rediteljima i izvođačima; podaci o pozorištima u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori; kratak sadržaj drame "Jegor Buličov" Maksima Gorkog i odlomak drame u francuskom prevodu.


vrati se nazad