početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 79

broj jedinice opisa: 112

naziv jedinice opisa: ŠKOLE LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI

folijacija: 1-824.

vrsta dokumenta: izveštaj, pro memorija, referat, elaborat, novinski isečak, pravilnik, nacrt uredbe.

godina: 1946-1950.

jezik: srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Osnovni podaci o Akademiji likovnih umetnosti i o Državnoj školi za primenjenu umetnost u Beogradu; različiti materijali o reorganizaciji nastave likovnih umetnosti u FNRJ; nastavni planovi i programi likovnog obrazovanja; beleške sa savezne konferencije o likovnom obrazovanju; Treći plenum CK KPJ i likovno obrazovanje; elaborati, uredbe i dr. građa o školama primenjenih umetnosti; materijali o majstorskim radionicama Krste Hegedušića, Antuna Augustinčića i Mila Milunovića; zaključci sa konferencije o akademijama likovnih umetnosti i prateći materijali.


vrati se nazad