početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 78

broj jedinice opisa: 111

naziv jedinice opisa: UMETNICI I NJIHOVA UDRUŽENJA

folijacija: 938-1218.

vrsta dokumenta: izveštaj, tabela, referat, elaborat.

godina: 1950-1951.

jezik: srpskohrvatski, makedonski, slovenački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Elaborat "Materijalni položaj likovnih umetnika"; cene slikarskog pribora; problematika otkupa i narudžbi umetničkih dela; referat o proizvodnji likovnog materijala; elaborat "Materijalni uslovi rada i života likovnih umetnika"; osnivanje Društva primenjenih umetnika; elaborat o primenjenim umetnostima i udruženjima primenjenih umetnika; elaborat "Problemi likovnih umetnosti i likovnih umetnika kod nas"; borba protiv formalizma u jugoslovenskim likovnim umetnostima; pravilnik o Državnim majstorskim radionicama likovne umetnosti i o Savetu majstora likovne umetnosti; plan rada Referata za likovne umetnosti i arhitekturu za 1951. godinu.


vrati se nazad