početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 77

broj jedinice opisa: 109

naziv jedinice opisa: AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI

folijacija: 1-986.

vrsta dokumenta: izveštaj, popis, nacrt zakona, pravilnik, statut.

godina: 1946-1950, 1952.

jezik: srpskohrvatski, slovenački.

napomena: Urodni list Ljudske republike Slovenije, 23, 25. maja 1948.

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Spisak naučnih ustanova pri Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti; materijali o radu instituta pri JAZU; izveštaj o radu Slovenske akademije znanosti in umetnosti; izveštaj o radu instituta pri Srpskoj akademiji nauka.


vrati se nazad