početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 70

broj jedinice opisa: 99

naziv jedinice opisa: POSEBNE VISOKE ŠKOLE

folijacija: 1-284.

vrsta dokumenta: izveštaj, nacrt uredbe, popis, rešenje, pravilnik.

godina: 1948-1953.

jezik: srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Izveštaj o nastavi u Višoj školi MUP FNRJ; uredba o osnivanju Visoke škole Uprave državne bezbednosti MUP FNRJ; uredba i drugi materijali o osnivanju i radu Više političke škole; Uredba i drugi materijali o osnivanju i radu Novinarske i diplomatske visoke škole; građa o Institutu društvenih nauka.


vrati se nazad