početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 68

broj jedinice opisa: 95

naziv jedinice opisa: PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTETI I INSTITUTI

folijacija: 485-660.

vrsta dokumenta: pravilnik, izveštaj, predstavka, anonimno pismo.

godina: 1948-1953.

jezik: srpskohrvatski, slovenački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Pravilnik o nastavi na prirodno-matematičkim fakultetima u FNRJ; sastanak Koordinacionog odbora hemijskih društava FNRJ; materijali o radu Seizmološkog zavoda FNRJ; stručna zvanja službenika astronomske opservatorije u Beogradu; izveštaj o osnivanju Geološkog fakulteta u Beogradu; strani časopisi potrebni prirodno-matematičkim fakultetima i institutima; predlog programa kongresa geografa Jugoslavije; problemi oko uvoza laboratorijske opreme; izveštaj o učešću jugoslovenskih stručnjaka na međunarodnom simpozijumu hemičara u Njujorku; anonimno pismo "drugu maršalu" kojim se predlaže izmena kalendara; savetovanje geologa Jugoslavije; izveštaj kongresu za čistu i primenjenu hemiju u Zagrebu; interuniverzitetske ekskurzije geografa Jugoslavije; izveštaj o radu Srpskog geografskog društva; kongres matematičara i fizičara Jugoslavije; pismo profesora sarajevskog univerziteta povodom odbijanja njegove doktorske teze; predlog da se osnuje Matematički centar; izložba u okviru kongresa biologa Jugoslavije.


vrati se nazad