početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.4 - SEKTOR ZA PROSVETUoznaka fonda: 317

broj fascikle: 60

broj jedinice opisa: 83

naziv jedinice opisa: OPŠTI MATERIJALI O PREDŠKOLSKOM I VANŠKOLSKOM VASPITANJU

folijacija: 1-1033.

vrsta dokumenta: izveštaj, uputstvo, raspis, elaborat, stenografske beleške, tabela.

godina: 1945-1952.

jezik: srpskohrvatski, makedonski, slovenački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Uputstvo za organizaciju nastavno-vaspitnog i opšteprosvetnog rada u dečjim domovima; konferencija različitih ministarstava NR Hrvatske o dečjim domovima; predlog organizacione strukture ustanova za vaspitanje dece predškolskog uzrasta; pravilnik o organizaciji i radu Zavoda za predškolsko vaspitanje u Zagrebu; materijali o vaspitanju vaspitno zapuštene dece; izveštaji republika o broju ustanova za predškolsko vaspitanje na njihovim teritorijama i o njihovom kapacitetu; elaborat o predškolskom vaspitanju u Sloveniji; okvirno uputstvo za izradu plana rada predškolskih ustanova; specijalno vaspitanje u specijalnim školama; stenografske beleške savetovanja o pedagoškoj štampi; savetovanje upravnika i vaspitača dečjih domova; izveštaj o stanju đačkih domova u Bosni i Hercegovini; izveštaj o razgovoru sa predsednicom Svetske organizacije za predškolsko vaspitanje; konkurs za izradu slikovnica za decu predškolskog uzrasta; pregled razvoja predškolskih ustanova u Vojvodini; predlozi budžetskih rashoda za različite vrste dečjih domova; različiti statistički podaci o dečjim i đačkim domovima u FNRJ, snabdevanje specijalnih obrazovno-vaspitnih ustanova i njihovog osoblja; izveštaj o zadružnim vrtićima; analiza stanja đačkih domova u većim gradovima Hrvatske; ishrana osoblja u dečjim domovima; opšta uputstva o upravljanju predškolskim ustanovama; problem nezaposlenosti žena koje su završile tečajeve za vaspitače; dečja nedelja; izveštaj o stanju domova učenika građevinskih škola; međunarodni konkurs za izradu dečjih crteža u organizaciji Međunarodnog instituta za dečje crteže; konferencija Komisije za porodično i predškolsko vaspitanje; program rada obdaništa koje je odobrilo Ministarstvo prosvete Ontarija (Kanada) u prevodu; konkurs za ilustraciju Andersenovih bajki; rad školskih kuhinja; osnivački kongres Udruženja odgojitelja predškolskih ustanova; izveštaj o seminaru o predškolskom i vanškolskom vaspitanju u Omladinskom domu Bajsbitel (Hamburg); prednacrt osnovne uredbe o ustanovama za decu i omladinu; stanje dečjih i đačkih domova i školskih kuhinja nakon stupanja na snagu novih ekonomskih mera; savetovanje Saveta Saveza pionira Jugoslavije o ilustratorima dečjih knjiga.


vrati se nazad