početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - POVERLJIVA ARHIVA

1.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 6

broj jedinice opisa: 17

naziv jedinice opisa: POVERLJIVE VEZE SA FRANCUSKOM

folijacija: 322-1197.

vrsta dokumenta: izveštaj, brošura, popis, molba.

godina: 1950-1953.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Upitnik Ministarstva spoljnih poslova FNRJ o jugoslovenskim umetnicima koji žive u Parizu; problemi oko organizovanja izložbe francuskih impresionista u Jugoslaviji; spomenik poginulim jugoslovenima u Vilefranšu; mladi francuski sociolog želi da prouči uslove u kojima žive i rade jugoslovenski radnici; poziv na folklorni festival u Bijaricu; izveštaj o pojedinim Jugoslovenima na studijama u Francuskoj; poziv na Međunarodni konkurs Margerit Long i Žaka Tiboa; primedbe učesnika konkursa na odluke žirija; poziv na međunarodni kongres vojne medicine i farmacije u Parizu; prepiska povodom gostovanja dva matematičara iz Sorbone u Jugoslaviji; plan kulturne propagande FNRJ u Francuskoj; Antičko pozorište Sorbone želi da održi nekoliko predstava u Jugoslaviji; šest dvomesečnih stipendija za jugoslovenske umetnike na usavršavanju u Francuskoj; stipendisti Vlade FNRJ koji borave u Francuskoj duže no što je planirano, a o trošku države; francuski geolog želi da vrši istraživanja na tlu Jugoslavije; Poseta Ninet de Valoa različitim kulturno-prosvetnim ustanovama u FNRJ; profesor slavistike iz Bordoa traži literaturu kako bi držao nastavu; spisak kandidata za letnji tečaj francuskog jezika u Grenoblu; Biblioteka savremene međunarodne dokumentacije iz Pariza traži odgovarajuću dokumentaciju iz Jugoslavije; mogućnosti za gostovanje folklornog ansambla iz FNRJ u Francuskoj; plasiranje književnosti jugoslovenskih naroda u Francuskoj; izveštaj o predavanjima o Jugoslaviji održanim na univerzitetu u Poatjeu; razgovori kulturnog atašea FNRJ u Parizu sa različitim ličnostima iz francuskog javnog i kulturnog života; seminar francuskog jezika u Novom Vinodolskom; kopija trgovinskog sporazuma između Francuske i FNRJ.


vrati se nazad