početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - POVERLJIVA ARHIVA

1.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 4

broj jedinice opisa: 9

naziv jedinice opisa: POVERLJIVI IZVEŠTAJI MIP

folijacija: 137-254.

vrsta dokumenta: izveštaj.

godina: 1950-1952.

jezik: srpskohrvatski, francuski, nemački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Mišljenje o prevođenju nemačkog naučnog rada bez odobrenja autora; izveštaj o sastanku povodom ratifikacije Ženevske konvencije; izveštaji o: konferenciji za javnu nastavu u Ženevi, kongresu pedijatara u Cirihu i međunarodnoj izložbi "Umetnost i kinematografija" u Veneciji; materijali o Bernskoj konvenciji o zaštiti literarnih i umetničkog dela; razgovori mešovite jugoslovensko-italijanske komisije za procenu italijanske imovine u FNRJ; mogućnosti kulturne saradnje sa Indijom; izveštaj o radu Akademije za međunarodno pravo u Hagu; kopija trgovinskog sporazuma Jugoslavije i Grčke; sastanak povodom problema finansiranja i kreditiranja delegacija FNRJ u inostranstvu; prepis protokola o saradnji između Jugoslovenskog aerotransporta i Air France-a; materijali o međunarodnoj saradnji na polju istraživanja nuklearne energije.


vrati se nazad