početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - POVERLJIVA ARHIVA

1.3 - SEKTOR ZA FISKULTURUoznaka fonda: 317

broj fascikle: 3

broj jedinice opisa: 5

naziv jedinice opisa: FIZIČKA KULTURA - POVERLJIVO

folijacija: 1-176.

vrsta dokumenta: tabela, izveštaj.

godina: 1950-1952.

jezik: srpskohrvatski, slovenački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Pregled radnih mesta Državnog instituta za fiskulturu i njemu podređenih ustanova; predlog plana investicija za izgradnju fiskulturnih objekata u Crnoj Gori; predlog plana investicija Komiteta za fiskulturu NR Bosne i Hercegovine; izveštaj o radu Državnog instituta za fiskulturu u 1950. Godini; nastavni plan predmeta terapeutska fiskultura; konkurs za izbor pomoćnog nastavnog osoblja pri svim katedrama Državnog instituta za fiskulturu; zaključci sa sednice Saveta za nauku i kulturu o problematici fizičkog vaspitanja.


vrati se nazad