početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.2 - ORGANIZACIONO-KADROVSKI SEKTORoznaka fonda: 317

broj fascikle: 15

broj jedinice opisa: 29

naziv jedinice opisa: ARHIVI I BIBLIOTEKE

folijacija: 1-453.

vrsta dokumenta: izveštaj, uredba, zapisnik, nacrt pravilnika.

godina: 1949-1952.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, francuski.

napomena: Propisi o prikupljanju, čuvanju i povremenom škartiranju arhivskog materijala, Beograd, 1952.

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Uredba o Glavnom arhivskom savetu; zapisnik sa savezne konferencije arhivskih radnika; stanje i plan rada biblioteke pri Savetu za nauku i kulturu; problemi sa arhivskom građom zatečenom u prostorijama "Galenike" u Zemunu; primedbe na nacrt uredbe o bibliotekarsko-arhivističkoj struci; izveštaj o stanju Narodne biblioteke NR Srbije; izveštaj o konferenciji povodom nacrta Opšteg uputstva o sređivanju registrature; zapisnik komisije koja je pregledala biblioteku ukinutog Društva za kulturnu saradnju Jugoslavije sa SSSR; zaključci sa sastanaka Glavnog arhivskog saveta; materijalne potrebe Saveza društava bibliotekara FNRJ; nastavni plan kursa za bibliotečke rukovodioce; izveštaj o Kapitolskom arhivu u Kopru; izveštaj o dečjim bibliotekama; nacrt programa za državni ispit iz arhivistike; nacrt pravilnika o radu Glavnog arhivskog saveta; propisi o prikupljanju, čuvanju i povremenom škartiranju arhivskog materijala; komentari o propisima; organizacija službe zaštite ahivske građe; tehnička uputstva i drugi materijali o mikrofilmovanju arhivske građe; organizacija i rad Državne arhive FNRJ; jednogodišnji bibliotekarski kurs u Sarajevu; izveštaj o stanju biblioteka u FNRJ; upitnik o različitim pitanjima vezanim za rad arhiva, za potrebe Međunarodnog kongresa arhiva u Hagu.


vrati se nazad