početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.2 - ORGANIZACIONO-KADROVSKI SEKTORoznaka fonda: 317

broj fascikle: 12

broj jedinice opisa: 26

naziv jedinice opisa: INVESTICIJE 1951 - 1952

folijacija: 1-583.

vrsta dokumenta: izveštaj, tabela.

godina: 1951-1952.

jezik: srpskohrvatski, slovenački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Investicije Vlade FNRJ i republičkih vlada na polju prosvete, kulture i nauke tokom 1951. i 1952. godine.


vrati se nazad