početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - POVERLJIVA ARHIVA

1.2 - ORGANIZACIONO-KADROVSKI SEKTORoznaka fonda: 317

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 3

naziv jedinice opisa: GRAFIČKA INDUSTRIJA - POVERLJIVO

folijacija: 455-705.

vrsta dokumenta: tabela, elaborat, izveštaj.

godina: 1950-1951, s.a.

jezik: srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Statistički podaci o grafičkoj industriji u FNR Jugoslaviji; različiti elaborati o grafičkoj industriji; organizaciona struktura pojedinih grafičko-izdavačkih preduzeća; plan izdavačke delatnosti u 1951. godini; zapisnik sa sednice Komisije za grafičko-izdavačku djelatnost NR Bosne i Hercegovine; uvoz hartije za potrebe izdavačke delatnosti.


vrati se nazad